สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชต สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชตเมื่อเพื่อนทรยศ...........

เคยโดนเพื่อนที่เรารักทรยศกับเรามั๊ย????
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารัยก็ตามแต่ เช่น
แย่งแฟน แย่งงาน ใส่ร้ายป้ายสีเอาดีเข้าตัว
มันรู้สึกเศร้านะ ที่เราคิดแต่สิ่งดีๆกับมัน ไม่เคยคิดไม่ดีกับมันเลย
อาจมีนินทาบ้างเล็กๆๆนะแต่ก็ไม่มากไปกว่านั้น แต่เพื่อนกับตีสอง
หน้ากับเราได้.............คุณล่ะเคยโดนแบบนี่มั๊ย????

โดย : กิด-ดา | email : kit_da_14@yahoo.com | วันที่ : 2009-04-15 20:00:22ความเห็นที่ 196
เบื่อเพื่อนบางคนวร่ะเเมร่ง
โดย : คน | email : | วันที่ : 2013-09-19 18:30:14 | IP : XX

ความเห็นที่ 195
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-03-28 14:40:05 | IP : XX

ความเห็นที่ 194
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-03-25 13:47:32 | IP : XX

ความเห็นที่ 193

พระองค์ท่านทรงงานเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนชาวสยาม/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-19 09:44:24 | IP : XX

ความเห็นที่ 192

พ่อหลวงทรงเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจให้กับปวงชน/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-18 13:59:14 | IP : XX

ความเห็นที่ 191

สถาบันกษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-14 14:45:50 | IP : XX

ความเห็นที่ 190

ปวงชนชาวไทย รู้รักสามัคคี รักประเทศชาติ ร่วมกันถวายคุณงามความดีให้กับพ่อหลวง/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-12 14:43:58 | IP : XX

ความเห็นที่ 189

พ่อหลวงของปวงชนผู้เป็นพลังของแผ่นดิน/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-08 14:27:59 | IP : XX

ความเห็นที่ 188

เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย จงร่วมใจกันทำให้เป็นดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-07 15:52:27 | IP : XX

ความเห็นที่ 187

ทหารทุกคนจะรักษาชาติเพื่อในหลวงของเรา/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-06 14:57:39 | IP : XX

ความเห็นที่ 186

ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยสงบร่มเย็นได้ /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-05 10:48:50 | IP : XX

ความเห็นที่ 185

-  พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย หยาดเหงื่อของพ่อหลวง
  เพื่อสันติสุขของชาวไทย ท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วง

  ทำเพื่อปวงประชา  ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมีพ่อหลวง ขอพระองค์

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน/รพศ.๓

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-04 14:16:23 | IP : XX

ความเห็นที่ 184

เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ/รพศ.๓

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-01 14:05:50 | IP : XX

ความเห็นที่ 183

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ แผ่นดินไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพ่อผู้ทรงมีเมตตาต่อประชาชนคนไทย ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป  /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-27 09:47:56 | IP : XX

ความเห็นที่ 182

พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน ทุกวันนี้ /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-22 14:31:32 | IP : XX

ความเห็นที่ 181

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-21 14:13:36 | IP : XX

ความเห็นที่ 180

ในหลวงของเรา เสด็จลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ ดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้ประชาชนทุกคนมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-20 10:44:44 | IP : XX

ความเห็นที่ 179

ในประเทศไทยแม้จะมีปัญหามากมายหลายเรื่อง แต่สิ่งที่ช่วยยึดจิตใจของชาวไทยเป็นหนึ่งเดียวคือในหลวงของพวกเรา/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-19 15:34:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 178

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-18 14:16:40 | IP : XX

ความเห็นที่ 177

สถาบันพระมหากษัตริย์คือหนึ่งในดวงใจที่จะต้องหวงแหนอย่างยิ่ง จะต้องช่วยกันปกป้องไม่ให้กลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีมาทำลาย/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-13 14:31:50 | IP : XX

ความเห็นที่ 176

ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดกาล

/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-11 10:07:00 | IP : XX

ความเห็นที่ 175

ขอให้ประเทศไทยสงบสุขเพื่อให้พ่อหลวงสบายพระทัย/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-08 10:17:57 | IP : XX

ความเห็นที่ 174

พระคุณใดจะใหญ่เท่าพ่อเรามี เหมือนดั่งเพชรเม็ดขาวขัดเกลาบุตร ให้บริสุทธิ์ผุดผงาดสะอาดใส พระคุณนั้นสูงล้ำกว่านภาลัย จะเคารพสรรเสริญเยินยอยิ่ง เหนือทุกสิ่งในหล้ากว่าศักดิ์ศรี หยุดสร้างความแตกแยกกันเสียที ให้หันหน้ามาสร้างความสามัคคี ทำความดีตอบแทนพระคุณแผ่นดินเพื่อในหลวงของเรา /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-07 09:28:21 | IP : XX

ความเห็นที่ 173
ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก/รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-06 09:58:54 | IP : XX

ความเห็นที่ 172

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาใช้ให้เกิดผลแก่ตนเอง/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-05 13:43:20 | IP : XX

ความเห็นที่ 171

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาใช้ให้เกิดผลแก่ตนเอง/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-05 13:43:19 | IP : XX

ความเห็นที่ 170

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-04 09:35:29 | IP : XX

ความเห็นที่ 169

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-02-04 09:32:10 | IP : XX

ความเห็นที่ 168

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ท่านทรงหาย
จากพระอาการประชวร
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-30 14:43:44 | IP : XX

ความเห็นที่ 167

ทศพิธ  ราชธรรม  นำสยาม 
ทุกเขตคราม เลื่องลือ ระบือก้อง 
ภูมิใจไทย ที่เกิดใน แผ่นดินทอง 
ปวงประชา ทั้งผอง ต่างเปรมปรีดิ์ /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-28 21:30:22 | IP : XX

ความเห็นที่ 166

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
ขอให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย จงทรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-28 12:44:23 | IP : XX

ความเห็นที่ 165
พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป 
ภายใต้ร่มพระบารมี/รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-24 20:07:54 | IP : XX

ความเห็นที่ 164
พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป 
ภายใต้ร่มพระบารมี/รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-24 20:07:43 | IP : XX

ความเห็นที่ 163
พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญพระจันทร์เพ็ญ พ่อลอยเด่นสถิตในหัวใจชน
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-13 21:49:33 | IP : XX

ความเห็นที่ 162
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-10 19:46:30 | IP : XX

ความเห็นที่ 161

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-03 10:09:50 | IP : XX

ความเห็นที่ 160

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง / รพศ.๓

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-12-24 09:31:37 | IP : XX

ความเห็นที่ 159

เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุกมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

โดย : จ.ชลิต | email : | วันที่ : 2012-11-30 21:11:47 | IP : XX

ความเห็นที่ 158

ประเทศรักรักในหลวงเราจะตอบแทนพระคุณท่าน ที่ทำให้เรามีแผ่นดินอยู่จนทุกวันนี้

โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2012-11-28 09:30:26 | IP : XX

ความเห็นที่ 157

ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

โดย : จ.อวย | email : | วันที่ : 2012-11-14 21:27:16 | IP : XX

ความเห็นที่ 156

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดี และ ซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่ / รพศ.3   

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-11-07 15:15:57 | IP : XX

ความเห็นที่ 155

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

โดย : จ.กมล | email : | วันที่ : 2012-11-05 19:48:08 | IP : XX

ความเห็นที่ 154

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทย

โดย : จ.พจน์ | email : | วันที่ : 2012-11-03 10:51:10 | IP : XX

ความเห็นที่ 153
เพื่อนชอบถามเรื่องราวเรา แล้วแอบเอาไปนินทา สนุกปาก แต่ต่อหน้าก็พูดดี หลับหลังเป็นอีกอย่าง ทำใจรับไม่ได้ ไม่คิดว่าเค้าจะเป็นแบบนี้ ไม่รู้จะทำยังไงดี ทำใจยอมรับ หรือตัดออกจากวงการเลยดีไหม
โดย : w... | email : | วันที่ : 2012-10-21 00:19:27 | IP : XX

ความเห็นที่ 152
โดย : richtrade9999 | email : richtrade9999@hotmail.com | วันที่ : 2012-10-19 12:30:38 | IP : XX

ความเห็นที่ 151
งอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
โดย : จ.นะ | email : | วันที่ : 2012-10-16 17:21:36 | IP : XX

ความเห็นที่ 150
 

เราเกิดเป็นไทยควร  ภาคภูมิใจในความเป็นเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเราจงร่วมใจรักษาความเป็นไทยไว้ให้ยั่งยืนยง/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-10-10 14:48:43 | IP : XX

ความเห็นที่ 149
โดย : คนทรยศ | email : police_@hotmail.com | วันที่ : 2012-10-07 21:02:15 | IP : XX

ความเห็นที่ 148

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหา   ความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

โดย : ม.ชาย | email : | วันที่ : 2012-09-25 18:37:05 | IP : XX

ความเห็นที่ 147

เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง  ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของเราทุกคน

โดย : ม.วัตร | email : | วันที่ : 2012-09-21 13:07:29 | IP : XX

ความเห็นที่ 146
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ ...ขอจงทรงพระเจริญ/รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-09-18 12:45:45 | IP : XX

ความเห็นที่ 145
ทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการสร้างความแข็งแรงให้ชุมชน ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลักที่จำเป็นต่อการผลิตอันเป็นรากฐานนำไปสู่การ พึ่งตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นการพัฒนา ในลักษณะการเตรียมชุมชนให้พร้อม
โดย : ม.เอ็ม | email : | วันที่ : 2012-09-16 16:47:23 | IP : XX

ความเห็นที่ 144
น้ำท่วมพัดพาอะไรไป น้ำพระทัยจะพัดพาความสงบสุขกลับมา
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
น้ำฝนหลวงล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข 
โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-09-13 14:55:00 | IP : XX

ความเห็นที่ 143

สายพระเนตร   ยาวไกล      ไปทั่วหล้า
ฟังประชา        ราษฎร์แจ้ง   ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ  เกื้อสุข        ทุกตำบล
มิ่งมงคล         ล้นฟ้า         พระบารมี
/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-08-08 13:23:55 | IP : 183.89.105.XX

ความเห็นที่ 142

สายพระเนตร   ยาวไกล      ไปทั่วหล้า
ฟังประชา        ราษฎร์แจ้ง   ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ  เกื้อสุข        ทุกตำบล
มิ่งมงคล         ล้นฟ้า         พระบารมี
/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-08-08 13:23:48 | IP : 183.89.105.XX

ความเห็นที่ 141
 

เฉลิมวันพระพรรษามาบรรจบ
รื่นประนบพบองค์ทรงสมัย
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯสถิตใน
น้ำพระทัยเลิศล้นท้นปฐพี/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-08-07 13:55:58 | IP : 183.89.104.XX

ความเห็นที่ 140

ทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการสร้างความแข็งแรงให้ชุมชน ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลักที่จำเป็นต่อการผลิตอันเป็นรากฐานนำไปสู่การ พึ่งตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นการพัฒนา ในลักษณะการเตรียมชุมชนให้พร้อม

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-07-27 15:10:43 | IP : 183.89.104.XX

ความเห็นที่ 139
แนวทางพระราชดำรัส สยามรัฐทั่วถิ่นฐาน  น้อมนำมาเนิ่นนาน บำรุงราษฎร์และชาติไทย
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-07-26 13:55:27 | IP : 183.89.43.XX

ความเห็นที่ 138

รักพ่อ อย่าทะเลาะกัน บรรพบุรุษเสียสละชีพของตน 
เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทย ลูกหลานควรสมัครสมานสามัคคี 
ไม่ทำร้ายกัน ไม่ทะเลาะกัน ไม่แบกพรรค แบ่งพวก


โดย : ม.เอ็ม | email : | วันที่ : 2012-07-25 22:59:50 | IP : 125.27.12.XX

ความเห็นที่ 137
ทรงยึดสภาพของท้องถิ่นเป็นหลักในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งด้านสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-07-23 13:54:41 | IP : 183.89.45.XX


1 2 3 4 Next Page >>
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
หากต้องการส่งต่อให้เพื่อน ทาง MSN กรุณา copy URL นี้ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยจ๊ะ
หากคิดว่านี่เป็นสิ่งดี ต้องการส่งต่อให้เพื่อนทาง Email กรุณา คลิกที่นี่ ค่ะ
ช่วย ๆ กันโพสข้อความแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ที่มาตั้งกระทู้ด้วยนะคะ
จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะ ๆ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับล่าสุด
    วิธีดูแลผมดัดง่ายๆ < ควิแดด >
    พรีเซ็นเตอร์ หน้าใหม่ ของ อมยิ้ม Chupa Chups จ้า < Pinsuda >
    พรหมลิขิต หรือแค่....เรื่องไร้สาระ < ยี่สุ่น >
    ต้องทำไงบ้าง < junhom >
    มีใครเคยโดนรังแกเหมือนเราไหม < jojo >
    คลิกที่นี่ เพื่อดูกระทู้ทั้งหมด

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
 
 
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@jengsud.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

 

Copyright © 2009 www.jengsud.com All rights reserved.