สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชต สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชตเพลงไผ่

สะล้อเสียงลมพลิ้วพัดทิวไผ่

กังวาลไกลป่วนใจเราไห้โหย

ยินเพลงไผ่ยามรักเลือนเหมือนแส้โบย

ยิ่งลมโชยหนาวสั่นสะท้านทรวง

โดย : อคิราภ์ | email : | วันที่ : 2009-06-06 17:56:50ความเห็นที่ 104
พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน ทุกวันนี้
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-05-14 15:47:13 | IP : XX

ความเห็นที่ 103
พระบารมี มากล้นเหลือคณา ปกเกล้าชาวประชา ให้สุขสันต์ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญเป็นมิ่ง ขวัญอันยิ่งใหญ่ของ ไทยทั้งมวล
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-04-01 08:25:17 | IP : XX

ความเห็นที่ 102
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป 
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-03-28 14:34:58 | IP : XX

ความเห็นที่ 101
 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-03-25 13:41:50 | IP : XX

ความเห็นที่ 100

พระองค์ท่านทรงงานเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนชาวสยาม/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-19 09:43:38 | IP : XX

ความเห็นที่ 99

พ่อหลวงทรงเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจให้กับปวงชน/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-18 10:55:56 | IP : XX

ความเห็นที่ 98

สถาบันกษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-14 14:44:57 | IP : XX

ความเห็นที่ 97

ปวงชนชาวไทย รู้รักสามัคคี รักประเทศชาติ ร่วมกันถวายคุณงามความดีให้กับพ่อหลวง/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-12 14:43:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 96

พ่อหลวงของปวงชนผู้เป็นพลังของแผ่นดิน/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-08 14:25:21 | IP : XX

ความเห็นที่ 95

เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย จงร่วมใจกันทำให้เป็นดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-07 15:50:31 | IP : XX

ความเห็นที่ 94

ทหารทุกคนจะรักษาชาติเพื่อในหลวงของเรา/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-06 14:55:21 | IP : XX

ความเห็นที่ 93

ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยสงบร่มเย็นได้ /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-05 10:47:41 | IP : XX

ความเห็นที่ 92

ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยสงบร่มเย็นได้ /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-05 10:47:38 | IP : XX

ความเห็นที่ 91

-  พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย หยาดเหงื่อของพ่อหลวง
  เพื่อสันติสุขของชาวไทย ท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วง

  ทำเพื่อปวงประชา  ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมีพ่อหลวง ขอพระองค์

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน/รพศ.๓

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-04 14:15:48 | IP : XX

ความเห็นที่ 90

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ แผ่นดินไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพ่อผู้ทรงมีเมตตาต่อประชาชนคนไทย ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป  /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-27 09:49:19 | IP : XX

ความเห็นที่ 89

พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน ทุกวันนี้ /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-22 14:30:18 | IP : XX

ความเห็นที่ 88

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-21 14:10:02 | IP : XX

ความเห็นที่ 87

ในหลวงของเรา เสด็จลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ ดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้ประชาชนทุกคนมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-20 10:42:51 | IP : XX

ความเห็นที่ 86

ในประเทศไทยแม้จะมีปัญหามากมายหลายเรื่อง แต่สิ่งที่ช่วยยึดจิตใจของชาวไทยเป็นหนึ่งเดียวคือในหลวงของพวกเรา/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-19 15:30:03 | IP : XX

ความเห็นที่ 85

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-18 14:14:27 | IP : XX

ความเห็นที่ 84

สถาบันพระมหากษัตริย์คือหนึ่งในดวงใจที่จะต้องหวงแหนอย่างยิ่ง จะต้องช่วยกันปกป้องไม่ให้กลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีมาทำลาย/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-13 14:24:37 | IP : XX

ความเห็นที่ 83

ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดกาล

/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-11 09:59:59 | IP : XX

ความเห็นที่ 82

ขอให้ประเทศไทยสงบสุขเพื่อให้พ่อหลวงสบายพระทัย/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-08 10:15:34 | IP : XX

ความเห็นที่ 81

พระคุณใดจะใหญ่เท่าพ่อเรามี เหมือนดั่งเพชรเม็ดขาวขัดเกลาบุตร ให้บริสุทธิ์ผุดผงาดสะอาดใส พระคุณนั้นสูงล้ำกว่านภาลัย จะเคารพสรรเสริญเยินยอยิ่ง เหนือทุกสิ่งในหล้ากว่าศักดิ์ศรี หยุดสร้างความแตกแยกกันเสียที ให้หันหน้ามาสร้างความสามัคคี ทำความดีตอบแทนพระคุณแผ่นดินเพื่อในหลวงของเรา /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-07 09:27:27 | IP : XX

ความเห็นที่ 80
ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก/รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-06 09:50:40 | IP : XX

ความเห็นที่ 79

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาใช้ให้เกิดผลแก่ตนเอง/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-05 13:42:16 | IP : XX

ความเห็นที่ 78

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-04 09:33:46 | IP : XX

ความเห็นที่ 77

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-02-04 09:26:23 | IP : XX

ความเห็นที่ 76

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ท่านทรงหาย
จากพระอาการประชวร
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-30 14:41:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 75

ทศพิธ  ราชธรรม  นำสยาม 
ทุกเขตคราม เลื่องลือ ระบือก้อง 
ภูมิใจไทย ที่เกิดใน แผ่นดินทอง 
ปวงประชา ทั้งผอง ต่างเปรมปรีดิ์ /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-28 21:37:54 | IP : XX

ความเห็นที่ 74

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
ขอให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย จงทรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-28 12:25:11 | IP : XX

ความเห็นที่ 73
พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป 
ภายใต้ร่มพระบารมี/รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-24 20:06:54 | IP : XX

ความเห็นที่ 72
พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญพระจันทร์เพ็ญ พ่อลอยเด่นสถิตในหัวใจชน
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-13 21:47:25 | IP : XX

ความเห็นที่ 71
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง 
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-10 19:58:14 | IP : XX

ความเห็นที่ 70

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-03 10:02:34 | IP : XX

ความเห็นที่ 69

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-03 09:59:10 | IP : XX

ความเห็นที่ 68

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-03 09:56:36 | IP : XX

ความเห็นที่ 67

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง / รพศ.๓

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-12-24 09:30:57 | IP : XX

ความเห็นที่ 66

พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา ให้สุขสันต์
ขอพระองค์ เป็นสุข ทุกที่พลัน น้อมอภิวัน เหนือเกล้า ถวายพระพร/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-12-06 12:31:53 | IP : XX

ความเห็นที่ 65

ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง
เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2012-12-04 20:58:43 | IP : XX

ความเห็นที่ 64

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ  ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

โดย : จ.ต้น | email : | วันที่ : 2012-12-01 22:41:29 | IP : XX

ความเห็นที่ 63

เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุกมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

โดย : จ.ชลิต | email : | วันที่ : 2012-11-30 21:12:28 | IP : XX

ความเห็นที่ 62

รักประเทศไทย รักในหลวงเราจะตอบแทนพระคุณท่าน ที่ทำให้เรามีแผ่นดินอยู่จนทุกวันนี้

โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2012-11-28 08:22:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 61

ทรงเป็นพระบิดาการพระองค์พัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริ

โดย : ม.ที | email : | วันที่ : 2012-11-23 14:10:37 | IP : XX

ความเห็นที่ 60

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

โดย : จ.ยะ | email : | วันที่ : 2012-11-22 20:21:22 | IP : XX

ความเห็นที่ 59
พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
โดย : จ.ยะ | email : | วันที่ : 2012-11-15 18:43:24 | IP : XX

ความเห็นที่ 58

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข

โดย : จ.อวย | email : | วันที่ : 2012-11-07 18:18:55 | IP : XX

ความเห็นที่ 57

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

โดย : จ.นะ | email : | วันที่ : 2012-10-16 17:14:10 | IP : XX

ความเห็นที่ 56
 

เราเกิดเป็นไทยควร  ภาคภูมิใจในความเป็นเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเราจงร่วมใจรักษาความเป็นไทยไว้ให้ยั่งยืนยง/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-10-10 14:48:13 | IP : XX

ความเห็นที่ 55

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน/รพศ.3                              

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-09-26 10:50:18 | IP : XX

ความเห็นที่ 54

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหา   ความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

โดย : ม.ชาย | email : | วันที่ : 2012-09-25 18:22:14 | IP : XX

ความเห็นที่ 53

เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง  ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของเราทุกคน

โดย : ม.วัตร | email : | วันที่ : 2012-09-21 12:57:23 | IP : XX

ความเห็นที่ 52
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ ...ขอจงทรงพระเจริญ/รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-09-18 12:46:19 | IP : XX

ความเห็นที่ 51
ความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ก็จะเป็นแสงสว่าง ,เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยได้พึ่งพาอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นตราบทั่วราชอาณาจักร  
โดย : ม.เอ็ม | email : | วันที่ : 2012-09-16 12:00:01 | IP : XX

ความเห็นที่ 50
น้ำท่วมพัดพาอะไรไป น้ำพระทัยจะพัดพาความสงบสุขกลับมา
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
น้ำฝนหลวงล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข 
โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-09-13 14:47:34 | IP : XX

ความเห็นที่ 49

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
สิบสองสิงหา  วันแม่     ที่ยิ่งใหญ่
เหล่าพสกนิกรต่างร่วมใจ
ถวายพระพรให้แด่องค์ราชินี
/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-08-09 12:28:11 | IP : 183.89.105.XX

ความเห็นที่ 48
 

เฉลิมวันพระพรรษามาบรรจบ
รื่นประนบพบองค์ทรงสมัย
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯสถิตใน
น้ำพระทัยเลิศล้นท้นปฐพี/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-08-07 13:54:56 | IP : 183.89.104.XX

ความเห็นที่ 47

เฉลิมวันพระพรรษามาบรรจบ
รื่นประนบพบองค์ทรงสมัย
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯสถิตใน
น้ำพระทัยเลิศล้นท้นปฐพี/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-08-07 11:22:46 | IP : 183.89.40.XX

ความเห็นที่ 46
แนวทางพระราชดำรัส สยามรัฐทั่วถิ่นฐาน  น้อมนำมาเนิ่นนาน บำรุงราษฎร์และชาติไทย
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-07-26 13:54:32 | IP : 183.89.43.XX

ความเห็นที่ 45
ความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ก็จะเป็นแสงสว่าง ,เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยได้พึ่งพาอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นตราบทั่วราชอาณาจักร  
โดย : ม.เอ็ม | email : | วันที่ : 2012-07-25 22:45:07 | IP : 125.27.12.XX


1 2 Next Page >>
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
หากต้องการส่งต่อให้เพื่อน ทาง MSN กรุณา copy URL นี้ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยจ๊ะ
หากคิดว่านี่เป็นสิ่งดี ต้องการส่งต่อให้เพื่อนทาง Email กรุณา คลิกที่นี่ ค่ะ
ช่วย ๆ กันโพสข้อความแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ที่มาตั้งกระทู้ด้วยนะคะ
จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะ ๆ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับล่าสุด
    พระคุณครู < เพชร พระพิราพ >
    เพื่อนกันตลอดไป < โตโต้ >
    บุญคุณของครู < โตโต้ >
    กอดของเเม่ < โตโต้ >
    ขอ < ผู้ชายไร้นาม >
    คลิกที่นี่ เพื่อดูกระทู้ทั้งหมด

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
 
 
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@jengsud.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

 

Copyright © 2009 www.jengsud.com All rights reserved.