สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชต สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชตยาต้านไวรัสไข้หวัดนกหรือ GPO-A-Flu

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ดร.ประวิช รัตนเพียร รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และนายอนุทิน ชาญวีรกุล รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(จากซ้าย) ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.,รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสวทช., ดร.ประวิช รัตนเพียร รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และพลโทนายแพทย์มงคล จิวะสันติการ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ยาต้านไวรัสไข้หวัดนกหรือ GPO-A-Flu

       ทีมนักวิจัยไบโอเทคร่วมกับทีมนักวิจัยจากจุฬาฯ สังเคราะห์สาร "โอเซลทามิเวียร์ฟอสเฟต" ที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสไข้หวัดนกได้สำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการ พร้อมพัฒนาสู่การผลิตยาทามิฟูลในระดับอุตสาหกรรมต่อไป ด้านองค์การเภสัชกรรมประกาศพร้อมผลิตยาต้านไวรัสไข้หวัดนกราคาเม็ดละ 70 ถูกกว่ายาทามิฟูลกว่าเท่าตัว พร้อมสำรองวัตถุดิบผลิตได้รวม 1 ล้านเม็ดหากฉุกเฉินผลิตได้ทันทีวันละ 4 แสนเม็ด
       
       วันนี้ (3 ส.ค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงข่าว “ความสำเร็จการสังเคราะห์ยาต้านไวรัสไข้หวัดนก” ณ กระทรวงวิทย์โดยมี ดร.ประวิช รัตนเพียร รักษาการ รมว.วท.และนายอนุทิน ชาญวีรกุล รักษาการ รมช.สธ.เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช., รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ชะวะนี ทองพันชั่ง นักวิจัยจากไบโอเทค ร่วมแถลงข่าว
       
       แม้ว่าประเทศไทยจะมีการผลิตยาโอเซลทามีเวียร์ ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสไข้หวัดนกได้อยู่แล้ว แต่ยังจะต้องสั่ง "สารตั้งต้น" หรือ "วัตถุดิบ" จากประเทศอินเดีย ซึ่งนักวิจัยทั้งของ วท.และ สธ. รววมทั้งสถาบันต่างๆ ได้ร่วมกันคิดค้นสมุนไพร หรือสูตรยาอื่นๆ ที่สามารถหาได้ในประเทศไทยเพื่อผลิตยาดังกล่าวไว้ใช้ในประเทศ และก็สามารถทำได้สำเร็จ
       
       ทั้งนี้ ดร.ธีรยุทธ นักวิจัยจากจุฬาฯ ได้กล่าวถึงวิธีการสังเคราะห์ยาต้านไวรัสไข้หวัดนกขึ้นเองว่า การสังเคราะห์ "โอเซลทามิเวียร์" มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่เหมาะสมในทางปฏิบัติมีอยู่ 3 วิธี โดย 1.เริ่มต้นจากสารตั้งต้นตัวเดียวกันคือ “กรดชิกิมิค” ที่สกัดจากดอกโป๊ยกั๊ก ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการสังเคราะห์ระดับอุตสาหกรรม จะทำให้ได้ผลผลิตค่อนข้างสูง มีขั้นตอนการสังเคราะห์ค่อนข้างง่ายและสั้น แต่ในขั้นตอนการสังเคราะห์แบบนี้จะมีการใช้สารจำพวกเอไซด์ ซึ่งไวต่อปฏิกิริยาสูงมาก ทำให้ต้องจัดการด้วยความระมัดระวังมาก
       
       ส่วนอีก 2 วิธีจะเป็นวิธีต่อจากวิธีแรก และไม่มีการใช้สารประกอบจำพวกเอไซด์อีก อย่างไรก็ดี โอเซลทามิเวียร์เป็นยาที่มีราคาสูง และเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมาก เนื่องจากหลายประเทศมีแผนการที่จะกักเก็บยาเพื่อใช้การรองรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนก
       
       ด้าน พล.ท.นพ.มงคล จิวะสันติการ ผอ.อภ.กล่าวถึงความคืบหน้าของการผลิตยาต้านไวรัสไข้หวัดนกหรือ GPO-A-Flu ว่า ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมมีความพร้อมในทุกๆ ด้านเกี่ยวกับการผลิตยาดังกล่าว โดยมีการสำรองวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตยา ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตเป็นยาในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว และพร้อมผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
       
       ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตเป็นยาสำเร็จรูปแล้วประมาณ 200,000 เม็ด และได้นำไปวิเคราะห์เทียบสรรพคุณกับยาต้นแบบโดยการทดสอบการละลายของตัวยา ทดสอบความคงตัวของยาเพื่อกำหนดอายุของยา และขณะนี้ได้ส่งยาดังกล่าวให้ทางศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อทำการศึกษาชีวสมมูลของยาเทียมกับยาต้นแบบ และส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อขอขึ้นทะเบียนยาต่อไป
       
       “คาดว่าองค์การเภสัชกรรมจะสามารถผลิตและกระจายยาผ่านระบบสาธารณสุขไปสู่ประชาชนได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2549 โดยจำหน่ายในราคาเม็ดละ 70บาท (ผู้ป่วยต้องรับประทานยาคนละ 10 เม็ด) ซึ่งมีราคาถูกกว่ายาต้นแบบเกือบหนึ่งเท่าตัว ทั้งนี้ หากเกิดภาวะวิกฤตมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกที่รุนแรง องค์การเภสัชกรรมก็สามารถผลิตยาดังกล่าวได้ โดยมีกำลังการผลิต 400,000 เม็ดต่อวัน หากเกิดการระบาดก็สามารถที่จะนำยาไปใช้ได้ทันที” พล.ท.นพ.มงคล กล่าว
       
       อย่างไรก็ดี ดร.ประวิช กล่าวถึงแนวนโยบายเพื่อรับมือต่อการะบาดของโรคไข้หวัดนกว่า ปัจจุบันการระบาดของไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 มีความสามารถในการแพร่กระจาย ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมในการสำรองยาต้านไวรัสเพื่อรองรับการระบาดใหญ่มี 3 แนวทาง คือ การซื้อยาสำเร็จรูป การซื้อวัตถุดิบมาพัฒนาเป็นยาสำเร็จรูป และการสังเคราะห์ยาเองในประเทศ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือวิจัยอย่างจริงจัง และได้สนับสนุนโครงการวิจัยในการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ในระดับห้องปฏิบัติการ โดย สวทช.ได้ร่วมมือกับ อภ.และ สธ.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาการสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมต่อไป
       
       "ปัจจุบันหลายประเทศมีแผนในการกักเก็บยาโอเซลทามิเวียร์เพื่อใช้ในการรองรับการระบาดใหญ่ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกสูง ดังนั้น งานวิจัยนี้ได้แสดงถึงความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดได้ในวงกว้าง และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์ยาโอเซลทามิเวียร์ เพื่อการพึ่งพาตนเองในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นควบคู่กันไป" ดร.ประวิช กล่าว

โดย : topmost | email : | วันที่ : 2006-08-15 08:21:34ความเห็นที่ 1

เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง

โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-02-13 08:20:29 | IP : XX

ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
หากต้องการส่งต่อให้เพื่อน ทาง MSN กรุณา copy URL นี้ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยจ๊ะ
หากคิดว่านี่เป็นสิ่งดี ต้องการส่งต่อให้เพื่อนทาง Email กรุณา คลิกที่นี่ ค่ะ
ช่วย ๆ กันโพสข้อความแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ที่มาตั้งกระทู้ด้วยนะคะ
จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะ ๆ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับล่าสุด
    ใครเคยเปลี่ยนโปรฯมือถือผ่านเวป .. รบกวนที < Pan >
    ในที่สุดก็ออกมาจนได้ iPod Touch < romayo >
    ไทยและฝรั่งแตกต่างกัน < บิวตี้ >
    ยูงreview :: โปรแกรมดีไม่มีหมดอายุกับ Cracklock :: < okok >
    ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ให้ Notebook ด้วยคำสั่ง Hibernate และ Standby < นานา >
    คลิกที่นี่ เพื่อดูกระทู้ทั้งหมด

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
 
 
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@jengsud.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

 

Copyright © 2009 www.jengsud.com All rights reserved.