สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชต สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชตธรรมชาติผู้ชายกับผู้หญิง

 

ความรัก การครองคู่ กามารมณ์ มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบที่อธิบายได้ยากในทางความคิดเห็ นและพฤติกรรมที่แสดงออก เรื่องของการต่างจิตต่างใจอันเป็นผลมาจากความคิดเห็นที่แป ลกแยกกัน โดยที่ไม่แตกแยกนี้ นักจิตวิทยาหลายๆ ท่านได้นำมาวิเคราะห์ไว้ให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ในการดำเน ินชีวิตประจำวันการที่คนสองคน...สองเพศจำต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเพราะค วามรักนั้น มักจะมีกามารมณ์มาเป็นส่วนหนึ่งของความรักเสมอ ยากที่จะมีใครปฏิเสธได้ว่าการที่อยากมาอยู่ร่วมกันนั้น ไม่ได้มีกามารมณ์มาเป็นส่วนเกี่ยวข้องกามารมณ์ อันเป็นผลพวงมาจากความรักความเข้าใจนั้น อาจจะเปรียบได้กับสะพานที่เชื่อมโยงคนสองคนเข้าด้วยกันอย่ างเรียบง่าย สะดวก และมีความสุขสมทางกายที่สัมผัสและจับต้องได้ ในขณะที่ความรักเป็นนามธรรมที่ต้องพยายามไขว่คว้า แต่กามารมณ์เป็นรูปธรรมของความรักที่สามารถจะแสดงออกได้การที่จะมีสัมพันธ์สวาทให้ยืนยาวนั้น ทั้งคู่จะต้องเข้าใจกัน รู้ใจกัน จึงจะสามารถมีความสุขร่วมกันได้ ดังนั้นเราจึงควรจะมาศึกษาดูก่อนว่า เขาและเธอคิดอย่างไร ทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเชื่อไหมว่า ...

กามารมณ์หรือเซ็กซ์นั้น ทำให้เขารู้สึกถึงความต้องการในความรักของเขา ในขณะที่เธอเมื่อได้รับความรักจากเขาแล้ว จึงมีความต้องการที่จะมีเซ็กซ์ พูดง่ายๆ ก็คือผู้ชายจะคิดถึงเซ็กซ์ก่อนที่จะรัก ในขณะที่ผู้หญิงต้องเกิดความรักก่อนจึงจะยอมมีเซ็กซ์สำหรับผู้ชายส่วนใหญ่แล้ว การที่เขามีอารมณ์และความต้องการทางเพศในอันที่จะมีความสั มพันธ์อันลึกซึ้งกับเธอนั้น เป็นกุญแจสำคัญที่จะเชื่อมโยงเขากับความรักที่มีต่อเธอและเมื่อกามารมณ์อันเป็นสีสันของความรักสดใสขึ้น ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างเขากับเธอก็ดีขึ้นทันตาเห็น คุณสังเกตดูซิครับ สองคนทะเลาะกันจะเป็นจะตายพอมีอะไรกันแล้วมีความสุขไม่นาน ก็หันมาคุยกันกระจุ้งกระจิ้งเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิ ดขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าผัวเมียเขาทะเลาะกันอย่าได้ไปยุ่งกับเขาเป็ นเด็ดขาดเชียวนะครับ มีแต่เสียกับเสียไม่มีได้เชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่า การมีเซ็กซ์ที่สุขสมจะเป็นการเปิดประตูหัวใจของเขาอย่างมี ประสิทธิภาพที่สุด และช่วยทำให้เขารู้สึกถึงความรักที่มีต่อเธอ ผู้ชายมักจะบอกเธอผู้นั้นผู้ทำให้เขามีความสุขว่า เขารักเธอ...จริงๆ นะครับ ที่เขามักจะพูดกันเสมอๆ ว่า ผู้ชายมักจะรักและหลงเธอคนนั้นที่เป็นคนที่สง่าผ่าเผยในที ่สาธารณชน แต่ในที่รโหฐานส่วนตั๊วส่วนตัวกับเขาแล้ว เธอสามารถที่จะพาเขาไปถึงดวงดาวที่ปรารถนาได้เช่นเดียวกับ ดาราประจำสถานเริงรมย์ทีเดียวผู้หญิงโดยแท้ที่จริงแล้วก็มีความต้องการด้านกามารมณ์ไม่ แพ้ผู้ชาย เธอต้องการที่จะมีเซ็กซ์ที่สุขสมเช่นกัน เพียงแต่ถ้าจะกระตุ้นให้เธอเกิดอารมณ์ได้นั้นผู้หญิงต้องก ารบางสิ่งบางอย่างมากกว่า เธอต้องการความรักความอบอุ่น ความมั่นคง ความเป็นส่วนตัว และบรรยากาศที่เป็นใจแน่นอนว่า เธอต้องการเล้าโลมหรือ FOREPLAY ให้เนิ่นนานจนอารมณ์กระเจิดกระเจิง แล้วค่อยยอมให้เขาผ่านความเป็นชายเข้าไปในตัวเธอ รวมทั้งอยากที่จะให้เขาทำทุกอย่างอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เร่งร้อน รีบเร่ง การตอบสนองจะไม่เป็นแบบเปิดปุ๊บติดปั๊บเหมือนเขาคนนั้นแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ หรือพยายามจะเข้าใจว่า เธอต้องการเวลา!!เธอต้องการเวลาที่เขาบอกรัก แสดงความรัก ก่อนที่จะมีเซ็กซ์เขาต้องการที่จะมีเซ็กซ์ที่สุขสมก่อน จึงจะคิดถึงความรักความรักและกามารมณ์ จึงเป็นเรื่องที่พูดยากว่าอะไรเกิดก่อน อะไรเกิดหลังเพราะชายหญิงคิดต่างกันมันเป็นเรื่องยากที่ผู้ชายจะเข้าใจว่าผู้หญิงต้องการอะไร แบบไหน อย่างไร จึงจะมีความสุขสมจากการมีอะไรกับเขา... ก็เขาไม่ใช่เธอ เขาคิดแบบผู้ชายคิด จะให้เขาคิดแบบผู้หญิงได้อย่างไรจริงไหมครับคุณผู้หญิงอยากได้อย่างไรก็ต้องบอกเขาบ้าง แ*ู่กันมาตั้งนานแล้ว ถ้าเรื่องแค่นี้คุยกันไม่ได้แล้วจะไปคุยกันเรื่องอื่นๆได้ อย่างไร ผู้ชายสมัยนี้น่ะอยากจะเอาใจผู้หญิงจะตายโดยเฉพาะเรื่องนี ้เขารู้สึกว่า ถ้าเขาทำให้เธอมีความสุขได้ เขาจะมีความรู้สึกที่ดี ยิ่งใหญ่และมีความสุขพร้อมๆ กันไปด้วยแต่ก็ต้องเข้าใจเช่นกันว่า ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่พยายามจะเข้าใจว่า เธอของเขาคิดและอยากได้แบบไหน บางทีเขาก็คิดแบบตื้นๆ ง่ายๆ เหมือนกันว่า อะไรที่เขาชอบเธอก็คงจะชอบ ...แบบนี้เธอของเขาก็โชคร้ายไปหน่อยเชื่อไหมว่า ในการมีกิจกรรมทางเพศนั้น ผู้ชายมักจะคิดว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก ในขณะที่ผู้หญิงจะคิดว่า ช้าๆ ได้พร้าเล่มงามและในขณะที่กิจกรรมแห่งความรักใคร่ดำเนินไปตามครรลองของธ รรมชาตินั้น ผู้ชายทั้งหลายจะเริ่มมีความกร้าวร้าว แข็งขัน ลดลง และเพิ่มความอ่อนไหว นุ่มนวลมากขึ้น หลังจากเขาหลั่งความสุขของเขาออกมาแล้ว เขาจะเริ่มรู้สึกถึงความรักถ้าเธอคนนั้นเข้าใจและรั้งความ รักของเขาไว้ให้แนบกับตัวนานๆ แล้วเธอจะได้เขาทั้งกายและใจ...เข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจ ผมจะอธิบายต่อให้นะครับว่า ในวินาทีที่เขาหลั่งความรักของเขาออกมานั้นเขาจะอ่อนแอที่ สุด เขาจะนึกรักเธอคนที่มีความสุขด้วยและอยากจะบอกรักเธอมากที ่สุดเช่นกัน ใครรู้จักฉวยโอกาสนั้นให้ดีก็จะเรียกความรัก ซึ่งบางครั้งซุกซ่อนอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจออกมาได้ โดยไม่ยากเลยไม่ว่าเธอผู้นั้นจะรักเขามากแค่ไหน ในวินาทีที่เขาถึงจุดสุดยอดนั้น เขาจะรับรู้ถึงความรักของเธอได้มากที่สุด และเมื่อหัวใจของเขาเปิดประตูออกมารับความรักนั้นแล้ว เขาก็จะยอมรับรักของเธออย่างเต็มใจ รวมทั้งยืนยันคำมั่นสัญญาที่จะรักเธอตลอดไปด้วยการพูดคุยกันระหว่างสามีภรรยาถึงความต้องการทางเพศ ความสุขสม การตอบสนองทางเพศ ท่วงท่าแห่งการแสดงออกทางเพศที่พึงประสงค์ นับเป็นการขจัดความเข้าใจผิดระหว่างกัน เป็นการยืดชีวิตคู่และการใช้ชีวิตคู่ออกไปอย่างมีความสุข การพูดคุยถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ และการป้องกันการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งจำเ ป็นจะต้องทำทั้งก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กัน รวมทั้งหลังจากใช้ชีวิตคู่แล้วก็ควรจะพูดคุยกันได้ในทุกเร ื่องเช่นกันอย่าลืมว่า การพูดคุยทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความเข้าใจก็นำมาซึ่งความรักความอุ่นของทุกคนในครอบครั วและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จริงไหมครับ?หัวข้อที่ควรจะพูดคุยเรื่องเพศกันในครอบครัว : ที่สมควรจะพูดกัน ได้แก่

1. การดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศ รู้จักสอนลูกให้เรียกชื่ออวัยวะเพศให้สุภาพ ฟังได้ ไม่เขินอาย และพูดให้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติ2. ความรัก ความอบอุ่น ความสุขในการใช้ชีวิตคู่ แสดงให้เห็นความรักความผูกพันของพ่อแม่ เป็นตัวอย่างอันดีให้ลูกๆ เลียนแบบ อย่าลืมว่า ลูกๆจะเลียนแบบพ่อแม่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางดีหรือไม่ดี การสอนให้มีความรักในครอบครัวเป็นเกราะกำบังลูกๆ ไม่ให้ติดยาเสพติด หรือริมีความรักที่ไม่ปลอดภัยในวัยเรียน3. พ่อต้องพูดคุยกันลูกชาย สอนลูกชายให้เรียนรู้พฤติกรรมในการเป็นสุภาพบุรุษ

แม่ต้องสั่งสอนลูกสาวให้เป็นสุภาพสตรี รักนวลสงวนตัว ชี้ตัวอย่างหรือผลร้ายในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมทั้งสอนการวางตัวที่ถูกต้อง การหัดปฏิเสธสิ่งยั่วยุทั้งหลาย4. ความเข้าใจผิดต่างๆ ทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือตนเอง การมีพฤติกรรมทางเพศที่เบี่ยงเบน การแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม ต้องได้รับคำแนะนำถึงทางที่ถูกที่ควรอย่างถูกต้องตามกาละเ ทศะที่เหมาะสม อย่างไม่เป็นทางการ5. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าอารมณ์ทางเพศว่าควรจะเป็นไปในทางใด จึงจะเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ รวมทั้งความสามารถในการอดทนอดกลั้น ควบคุมอารมณ์ หรือเบี่ยงเบนความสนใจในเรื่องเพศหันไปสนใจในดนตรี การออกกำลังกาย การเรียน การอ่าน ที่มีประโยชน์กว่าแทนและแบบนี้แหละ ผู้ชาย ผู้หญิง จึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข!น.พ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

ที่มา : เนชั่นสุดสัปดาห์

โดย : กาย | email : | วันที่ : 2007-01-12 12:09:32ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
หากต้องการส่งต่อให้เพื่อน ทาง MSN กรุณา copy URL นี้ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยจ๊ะ
หากคิดว่านี่เป็นสิ่งดี ต้องการส่งต่อให้เพื่อนทาง Email กรุณา คลิกที่นี่ ค่ะ
ช่วย ๆ กันโพสข้อความแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ที่มาตั้งกระทู้ด้วยนะคะ
จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะ ๆ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับล่าสุด
    ทางสายนี้ไม่มีสิ้นสุด < พี่แดง คนเดิม >
    จะทำยังไง เมื่อเขาไม่เหมือนเดิม < รักนายคนเดียว.... >
    เรื่องน่าเบื่อ แค่แต่งเล่น < macas >
    เขาคิดกับเรามากแค่ไหน < อ่ะนะ >
    รักต้องห้าม < แป้ง >
    คลิกที่นี่ เพื่อดูกระทู้ทั้งหมด

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
 
 
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@jengsud.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

 

Copyright © 2009 www.jengsud.com All rights reserved.