สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชต สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชตเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

โดย : พัน.พัฒนา ๑ | email : popun_1@hotmail.com | วันที่ : 2009-02-23 14:15:23ความเห็นที่ 65174

- " สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา " 

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:18:53 | IP : XX

ความเห็นที่ 65173

- พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง 

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:18:47 | IP : XX

ความเห็นที่ 65172

- เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่   ลูกขอกราบ แทบบาทด้วยอวยพรชัยเทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา  ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา  ไร้โรคา ภยันตรายและไกลเศร้า อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์    ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ 

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:18:22 | IP : XX

ความเห็นที่ 65171

- ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:18:12 | IP : XX

ความเห็นที่ 65170

- ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:18:02 | IP : XX

ความเห็นที่ 65169

- เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์ กษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:17:54 | IP : XX

ความเห็นที่ 65168

- พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:17:43 | IP : XX

ความเห็นที่ 65167

- ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:17:35 | IP : XX

ความเห็นที่ 65166

- พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:17:26 | IP : XX

ความเห็นที่ 65165

- พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข 

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:17:20 | IP : XX

ความเห็นที่ 65164

- เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:17:13 | IP : XX

ความเห็นที่ 65163

- ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:17:04 | IP : XX

ความเห็นที่ 65162

- ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:16:44 | IP : XX

ความเห็นที่ 65161

- ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:16:35 | IP : XX

ความเห็นที่ 65160

- รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:16:28 | IP : XX

ความเห็นที่ 65159

- ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:16:17 | IP : XX

ความเห็นที่ 65158

- ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:16:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 65157

- พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป        

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:16:01 | IP : XX

ความเห็นที่ 65156

- ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:15:54 | IP : XX

ความเห็นที่ 65155

- "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:15:36 | IP : XX

ความเห็นที่ 65154

- เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:15:28 | IP : XX

ความเห็นที่ 65153

- จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:15:19 | IP : XX

ความเห็นที่ 65152

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:15:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 65151

- พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ  ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง       

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:15:01 | IP : XX

ความเห็นที่ 65150

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:14:54 | IP : XX

ความเห็นที่ 65149

- พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจนทุกวันนี้ 

คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:14:46 | IP : XX

ความเห็นที่ 65148

- ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:14:21 | IP : XX

ความเห็นที่ 65147

- ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:14:14 | IP : XX

ความเห็นที่ 65146

- ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:14:07 | IP : XX

ความเห็นที่ 65145

- กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:13:59 | IP : XX

ความเห็นที่ 65144

- พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:13:23 | IP : XX

ความเห็นที่ 65143

- พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:13:16 | IP : XX

ความเห็นที่ 65142

- พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:13:08 | IP : XX

ความเห็นที่ 65141

- ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี ขอน้อมใจถวายความภักดี เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:12:35 | IP : XX

ความเห็นที่ 65140

- รักชาติ รักแผ่นดิน ร่วมกันรู้รักสามัคคี เพื่อพ่อพลวงของเรา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:12:25 | IP : XX

ความเห็นที่ 65139

- ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:12:14 | IP : XX

ความเห็นที่ 65138

- “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์ มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:12:07 | IP : XX

ความเห็นที่ 65137

- ข้าพระพุทธเจ้าจะเคารพเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:11:07 | IP : XX

ความเห็นที่ 65136

- พ่อหลวงทรงเป็นพ่อพระในดวงใจชาวไทยทุกหมู่เหล่า

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:10:57 | IP : XX

ความเห็นที่ 65135

- ผืนแผ่นดินที่อาศัยทุกวันนี้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยรักษาเอกราชไว้ให้คงอยู่

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:10:49 | IP : XX

ความเห็นที่ 65134

- น้ำพระทัยจากในหลวงทรงเปี่ยมล้นแด่พสกนิกรชาวไทยมายาวนาน

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:10:42 | IP : XX

ความเห็นที่ 65133

- ด้วยพระบารมีประเทศไทยจึงสงบร่มเย็นได้ตราบจนทุกวันนี้

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:10:35 | IP : XX

ความเห็นที่ 65132

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนไทยมีความสุขอย่างแท้จริง

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:10:28 | IP : XX

ความเห็นที่ 65131

- หยาดเหยื่อทุกหยดของพระองค์ เพื่อประชาชนทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:10:14 | IP : XX

ความเห็นที่ 65130

- ขอให้คนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อพระเจ้าอยู่หัว

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:10:05 | IP : XX

ความเห็นที่ 65129

- เราคนไทยจงมีใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:09:58 | IP : XX

ความเห็นที่ 65128

- ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:09:51 | IP : XX

ความเห็นที่ 65127

- เมื่อราษฎรประสบภัยฝนแล้ง พระองค์ทรงหาวิธีแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรด้วยการทำฝนเทียม

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:09:40 | IP : XX

ความเห็นที่ 65126

- เมื่อราษฎรประสบภัยน้ำท่วม พระคิดค้นโครงการแก้มลิงเพื่อจัดการน้ำให้เป็นระบบเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:09:32 | IP : XX

ความเห็นที่ 65125

- เป็นคนดี ทำความดี คิดแต่สิ่งดี ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:09:17 | IP : XX

ความเห็นที่ 65124

- จงทำดีถวายในหลวงของเราขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:09:10 | IP : XX

ความเห็นที่ 65123

- พระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย 

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:09:01 | IP : XX

ความเห็นที่ 65122

- ขอให้พ่อหลวงของไทยมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:08:52 | IP : XX

ความเห็นที่ 65121

- พระองค์ทรงมุ่งงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุข

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:08:42 | IP : XX

ความเห็นที่ 65120

- ทุก ๆ โครงการตามแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทาน ล้วนแต่สร้างประโยชน์สุขให้แก่ปวงชนชาวไทย

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:08:35 | IP : XX

ความเห็นที่ 65119

- เราชาวไทยทุกคนร่วมใจกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:08:02 | IP : XX

ความเห็นที่ 65118

- พ่อสอนให้รู้รักสามัคคี ทำความดีตามแนวที่พ่อชี้ให้พ่อสุขฤทัยน้ำพระทัยทรงล้นพ้น ไทยทุกคนซาบซึ้งใจ

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:07:39 | IP : XX

ความเห็นที่ 65117

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อตัวอย่างของคนไทย

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:07:28 | IP : XX

ความเห็นที่ 65116

- ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจ และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับคนไทยยิ่งยืนนาน

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:07:20 | IP : XX

ความเห็นที่ 65115

“หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน - ด้วยระบบรากของ “หญ้าแฝก” ที่ฝังลึกไปในดินตรงๆ และแผ่กระจายเหมือนกำแพงจึงช่วยชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านหน้าดิน ช่วยเก็บความชุ่มชื้นของดินไว้และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน จึงมีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนุกรักษ์ดิน เช่น ปลูกตามพื้นที่ลาดชันหรือบริเวณเขื่อนเพื่อป้องกันการกัดเซาะของหน้าดิน ปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม และยังใช้ปลูกป้องกันสารพิษปนเปื้อนลงแหล่งน้ำ เป็นต้น ผลจากการดำเนินงานตามพระราชดำริในการศึกษาให้ทราบพันธุ์และหาวิธีปลูกหญ้าแฝกที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่ในพื้นที่ๆ ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ทำให้สมาคมควบคุมการกัดเซาะผิวดินนานาชาติ(International Erosion Control Association: IECA) มีมติถวายรางวัล The International Erosion Control Association’s International Merit Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นแบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาใช้อนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๓๖ ด้วยพระปรีชาสามารถซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยมากมายเช่นนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” เมื่อปี๒๕๔๓ และกำหนดให้วันที่ ๑๙ ต.ค. ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงอำนวยการสาธิตฝนหลวงครั้งแรกให้เป็น “วันเทคโนโลยีไทย” นอกจากนี้พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คนในวงการวิทยาศาสตร์ควรจะน้อมนำเป็นแบบอย่างและแนวทางเพื่อการพัฒนางานที่อยู่สู่การพัฒนาประเทศ 

โดย : AAA DIVISION | email : | วันที่ : 2013-07-17 10:07:11 | IP : XX


<< Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 Next Page >>
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
หากต้องการส่งต่อให้เพื่อน ทาง MSN กรุณา copy URL นี้ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยจ๊ะ
หากคิดว่านี่เป็นสิ่งดี ต้องการส่งต่อให้เพื่อนทาง Email กรุณา คลิกที่นี่ ค่ะ
ช่วย ๆ กันโพสข้อความแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ที่มาตั้งกระทู้ด้วยนะคะ
จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะ ๆ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับล่าสุด
    เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดุร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2553 < ศิตยานุศิตย์ >
    โปรกแรม นินจา เห็นสถานที่ เห็นหมายเลขโทร เห็น SMS < คุณติ๊กนักสืบ 081-6499094 >
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 < กองประชาสัมพันธ์ UTCC >
    บอกรักพ่อหลวงกันเถอะ < satha319 >
    หลวงพ่อครูบาวัง พรหมเสโน < tongpunchung >
    คลิกที่นี่ เพื่อดูกระทู้ทั้งหมด

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
 
 
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@jengsud.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

 

Copyright © 2009 www.jengsud.com All rights reserved.