สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชต สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชตพระคุณครู

                                                พระคุณครู ยิ่งใหญ่ กว่าใครเท่า

                            พระคุณครู สอนเรา เสริมสร้างฝัน 

                            พระคุณครู คือผู้ คอยผลักดัน

                            เพราะคุณครู คอยป้องกัน ให้ได้ดี

                                           ครูปูทาง ที่ดี ให้ศิษย์เดิน

                            ครูไม่เคย ห่างเหิน ยามเราหลง

                            ครูคอยช่วย ประคองเรา ให้เดินตรง

                            ครูคอยส่ง พวกเรา จนปลอดภัย

                                         ถึงวันนี้ เราได้ดี เพราะมีครู

                            เราเคยหัน หลังดู คุณครูไหม

                            ถึงวันนี้ คุณครู เป็นอย่างไร

                            เคยสนใจ ท่านไหม ลองคิดดู

 

 

โดย : เพชร พระพิราพ | email : | วันที่ : 2010-03-07 20:49:03ความเห็นที่ 148
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-04-24 14:19:53 | IP : 183.89.44.XX

ความเห็นที่ 147
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-04-24 14:17:21 | IP : 183.89.44.XX

ความเห็นที่ 146
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-04-24 14:05:21 | IP : 183.89.44.XX

ความเห็นที่ 145
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-04-23 13:52:18 | IP : 183.89.44.XX

ความเห็นที่ 144
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
โดย : wat.111 | email : | วันที่ : 2012-04-21 09:50:33 | IP : 125.27.138.XX

ความเห็นที่ 143
สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-04-19 13:12:53 | IP : 183.89.43.XX

ความเห็นที่ 142

พระผู้ทรงสร้างทางแห่งสุข

ขจัดทุกข์ขจัดยากไทยทั้งผอง

เป็นพลังแผ่นดินที่ทรงครอง

อีกสองเป็นร่มเกล้าของชาวไทย

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-04-18 14:39:07 | IP : 183.89.105.XX

ความเห็นที่ 141

พระผู้ทรงสร้างทางแห่งสุข

ขจัดทุกข์ขจัดยากไทยทั้งผอง

เป็นพลังแผ่นดินที่ทรงครอง

อีกสองเป็นร่มเกล้าของชาวไทย

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-04-18 14:39:03 | IP : 183.89.105.XX

ความเห็นที่ 140
ชาติไทยคงมั่นทั่ว ธานินทร์ เพราะพระพ่อแห่งแผ่นดินคุ้มครองไทย 
ขอเทิดทูนพระองค์ พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า 
ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงรวมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ 
ศูนย์ใจไทยทั่วหล้า ชาวประชาร่วมน้อมสดุดี
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-04-18 14:22:43 | IP : 183.89.105.XX

ความเห็นที่ 139
ชาติไทยคงมั่นทั่ว ธานินทร์ เพราะพระพ่อแห่งแผ่นดินคุ้มครองไทย 
ขอเทิดทูนพระองค์ พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า 
ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงรวมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ 
ศูนย์ใจไทยทั่วหล้า ชาวประชาร่วมน้อมสดุดี
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-04-18 14:22:29 | IP : 183.89.105.XX

ความเห็นที่ 138
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-04-17 14:07:45 | IP : 183.89.111.XX

ความเห็นที่ 137
ความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ก็จะเป็นแสงสว่าง ,เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยได้พึ่งพาอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นตราบทั่วราชอาณาจักร  
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-04-12 08:52:51 | IP : 183.89.106.XX

ความเห็นที่ 136
เราจะไม่เพียงแค่รักในหลวงเท่านั้น แต่จะบำเพ็ญตนให้บรรลุถึงความปรารถนาในพระราชหฤทัย ด้วยการเป็น    พลเมืองไทยที่มุ่งดีมุ่งเจริญ

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-04-10 11:02:46 | IP : 180.180.10.XX

ความเห็นที่ 135
ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
โดย : 111 | email : | วันที่ : 2012-04-09 09:41:34 | IP : 182.52.172.XX

ความเห็นที่ 134
พระคุณพ่อมากล้น ในพารา 
ดวงจิตร้อยปวงประชา ซาบซึ้ง 
พสกนิกรทั้งหลายล้วนรวมหนึ่ง ราชา 
ภูมิพลราชกษัตรา สง่าล้ำ เลิศพระองค์
โดย : ม.เอ็ม | email : | วันที่ : 2012-04-07 13:09:42 | IP : 125.27.136.XX

ความเห็นที่ 133
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
โดย : ม.ที | email : | วันที่ : 2012-04-04 21:13:05 | IP : 125.27.141.XX

ความเห็นที่ 132
ฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันของฉันคือบ้านคือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกข้าพุทธเจ้าจะจดจำไว้จนวันตาย  

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-04-04 09:30:42 | IP : 180.180.7.XX

ความเห็นที่ 131
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-04-03 09:24:44 | IP : 180.180.5.XX

ความเห็นที่ 130
๑. ประชาสัมพันธ์การซักซ้อมและการเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อให้ประชาชนทราบถึงโบราณราชประเพณี ในการจัดพระราชพิธีพระศพ เจ้าฟ้า - เจ้าแผ่นดิน และพระราชศพ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงโบราณราชประเพณี ในการจัดพระราชพิธีพระศพ เจ้าฟ้า - เจ้าแผ่นดิน และพระราชศพ ๒. รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมหรือติดตามพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในห้วง ๘ - ๑๒ เม.ย.๕๕
โดย : 111 | email : | วันที่ : 2012-04-02 14:19:40 | IP : 182.52.174.XX

ความเห็นที่ 129
" พระบิดาแห่งพลังงานไทย "  ทรงดำริ คิดค้น  เพื่อทดแทน  พลังงาน  ที่ขาดแคลน มาแทนที่ สายพระเนตร ยาวไกลล้ำ นับสิบปี บังเกิดมี  ไบโอดีเซล  แก๊สโซฮอล์

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-04-02 13:27:07 | IP : 180.180.7.XX

ความเห็นที่ 128
พระคุณพ่อมากล้น ในพารา 
ดวงจิตร้อยปวงประชา ซาบซึ้ง 
พสกนิกรทั้งหลายล้วนรวมหนึ่ง ราชา 
ภูมิพลราชกษัตรา สง่าล้ำ เลิศพระองค์
โดย : ม.ชาย | email : | วันที่ : 2012-04-01 15:58:14 | IP : 125.27.114.XX

ความเห็นที่ 127

ภูมิพลมหาราชชาติกษัตริย์ 
สยามรัฐปวงชนคนสรรเสริญ 
ทุกหนแห่งที่พระบาทราชดำเนิน 
นำเจริญมอบผาสุขทุกทั่วแดน 
โดย : ม.ชาย | email : | วันที่ : 2012-04-01 15:57:56 | IP : 125.27.114.XX

ความเห็นที่ 126
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของ
ปวงชนชาวไทย เพราะท่านมีพระเมตตาต่อประชาชน
ยามน้ำท่วม ท่านก็บริจาคพระราชทรัพย์ให้ประชาชน
พ้นทุกข์ ขอให้พวกเราทำความดีถวานแก่พ่อหลวง
และแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา
โดย : ม.ที | email : | วันที่ : 2012-03-31 12:10:01 | IP : 125.27.141.XX

ความเห็นที่ 125
นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด  โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเราคนไทยทุกคนควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
โดย : ม.ที | email : | วันที่ : 2012-03-31 12:09:41 | IP : 125.27.141.XX

ความเห็นที่ 124
นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด  โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเราคนไทยทุกคนควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-03-29 09:32:27 | IP : 180.180.12.XX

ความเห็นที่ 123
นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด  โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเราคนไทยทุกคนควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-03-29 09:32:26 | IP : 180.180.12.XX

ความเห็นที่ 122
ธงชาติไทย ไหวโยก โบกสบัด
ยามลมพัด สลัดลาย หลากหลายสี
น้ำเงินขาว แดงผสม กลมกลืนดี
ขอน้องพี่ จงร่วม รวมไตรรงค์

โดย : krupanya | email : panya.20.2499@hotmail.com | วันที่ : 2012-03-28 21:33:05 | IP : 125.27.134.XX

ความเห็นที่ 121
พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง
โดย : ม.อวย | email : | วันที่ : 2012-03-28 11:22:07 | IP : 125.27.112.XX

ความเห็นที่ 120
ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
โดย : ม.อวย | email : | วันที่ : 2012-03-28 11:21:52 | IP : 125.27.112.XX

ความเห็นที่ 119
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-03-28 08:45:41 | IP : 180.180.7.XX

ความเห็นที่ 118
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย   ผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง
โดย : จ.ชลิต | email : | วันที่ : 2012-03-26 12:30:40 | IP : 125.27.142.XX

ความเห็นที่ 117
โดย : สายน้ำ | email : | วันที่ : 2012-03-26 10:23:11 | IP : 183.89.108.XX

ความเห็นที่ 116
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-03-26 09:10:54 | IP : 180.180.12.XX

ความเห็นที่ 115
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-03-22 12:17:46 | IP : 183.89.107.XX

ความเห็นที่ 114
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย   ผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง
โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-03-22 11:03:28 | IP : 180.180.12.XX

ความเห็นที่ 113
ในหลวงทรงงานหนักเพื่อคนไทยได้อยู่ดีกินดี พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทุกโครงการของพระองค์ล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์มากมายต่อเหล่าพสกนิกร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย : ม.อวย | email : | วันที่ : 2012-03-21 10:02:06 | IP : 125.27.113.XX

ความเห็นที่ 112
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย   ผู้มีความจงรักภักดี  อย่างแท้จริง
โดย : ม.อวย | email : | วันที่ : 2012-03-21 10:01:54 | IP : 125.27.113.XX

ความเห็นที่ 111
ความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น มีอยู่ในสายเลือดของชาวไทยทุกผู้ทุกคน

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-03-21 09:41:54 | IP : 180.180.11.XX

ความเห็นที่ 110
ไทยเคยผ่านภัยได้ เพราะในหลวง
ไทยทั้งปวม ร่มเย็นและสุขี
ประชาราษฎร์ อยู่เย็น เพราพระบารมี
ไทยสุขี ร่วมเย็น เป็นสุขกาย
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-03-21 09:13:09 | IP : 183.89.105.XX

ความเห็นที่ 109
ไทยเคยผ่านภัยได้ เพราะในหลวง
ไทยทั้งปวม ร่มเย็นและสุขี
ประชาราษฎร์ อยู่เย็น เพราพระบารมี
ไทยสุขี ร่วมเย็น เป็นสุขกาย
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-03-21 09:13:04 | IP : 183.89.105.XX

ความเห็นที่ 108
พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่าง ๆ ให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตมีความผาสุก
โดย : tum.111 | email : | วันที่ : 2012-03-20 19:42:15 | IP : 125.27.113.XX

ความเห็นที่ 107
สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา  
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระ เมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล  
น้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ 
โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-03-20 13:35:22 | IP : 180.180.4.XX

ความเห็นที่ 106
เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ
โดย : ม.ชาย | email : | วันที่ : 2012-03-19 11:51:14 | IP : 125.27.114.XX

ความเห็นที่ 105
ขอพระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน
ให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง 
เป็นมิ่งขวัญของปวงชน ตราบนานเท่านาน 
โดย : ม.ชาย | email : | วันที่ : 2012-03-19 11:50:59 | IP : 125.27.114.XX

ความเห็นที่ 104
" กษัตริย์นักพัฒนา "  พระราชดำริ  แปรรูป  ผลการเกษตร  สายพระเนตร  แปรประโยชน์ เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์  เผยแพร่  พัฒนา  เป็นวิชา  หาเลี้ยงชีพ  ด้วยพอเพียง”

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-03-19 09:40:51 | IP : 180.180.9.XX

ความเห็นที่ 103
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาช้านาน  เราเป็นชนรุ่นหลังควรเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของเราไว้ มันผู้ใดก้าวล่วงละเมิดต่อสถาบันอันเป็นที่รักของเรา มิควรอยู่บนผืนแผ่นดินไท
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-03-18 10:40:52 | IP : 180.180.7.XX

ความเห็นที่ 102
ทรงงานตากแดด ตากลม ตากฝน เพื่อหาทางช่วยเหลือราษฎรให้อยู่ดีกินดี 
โดย : ม.อวย | email : | วันที่ : 2012-03-17 09:45:38 | IP : 125.27.115.XX

ความเห็นที่ 101
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
โดย : ม.อวย | email : | วันที่ : 2012-03-16 11:44:52 | IP : 125.27.139.XX

ความเห็นที่ 100
ร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยได้ร่มเย็น
โดย : ม.อวย | email : | วันที่ : 2012-03-16 11:44:33 | IP : 125.27.139.XX

ความเห็นที่ 99
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า      ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล 
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-03-14 14:29:07 | IP : 183.89.105.XX

ความเห็นที่ 98
ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-03-12 15:58:35 | IP : 183.89.111.XX

ความเห็นที่ 97
ในหลวงคือศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ  มีพระองค์อยู่เคียงข้างเป็นบุญบารมียิ่งนัก  ช่วยกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเราเรารวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อประเทศไทย เพื่อพ่อหลวงของเรา เราคนไทยใจเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย : ชาย.111 | email : | วันที่ : 2012-03-12 14:35:16 | IP : 125.27.112.XX

ความเห็นที่ 96
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-03-11 20:20:05 | IP : 180.180.10.XX

ความเห็นที่ 95
พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริง

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-03-09 10:18:51 | IP : 180.180.7.XX

ความเห็นที่ 94
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย   ผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-03-08 13:37:46 | IP : 180.180.10.XX

ความเห็นที่ 93
ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
โดย : sa 111 | email : | วันที่ : 2012-03-07 08:42:03 | IP : 125.27.142.XX

ความเห็นที่ 92
.  " กษัตริย์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "  น้ำพระทัย  รดรินหลั่ง  ดั่งสายฝน ทรงคิดค้น ป่าสาธิตให้ศึกษา น้ำใสด้วย  กังหันชัยพัฒนา  อนุรักษ์  พรรณนานา ฟื้นป่าคืน

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-03-06 09:42:03 | IP : 180.180.13.XX

ความเห็นที่ 91
.  " กษัตริย์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "  น้ำพระทัย  รดรินหลั่ง  ดั่งสายฝน ทรงคิดค้น ป่าสาธิตให้ศึกษา น้ำใสด้วย  กังหันชัยพัฒนา  อนุรักษ์  พรรณนานา ฟื้นป่าคืน

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-03-06 09:42:01 | IP : 180.180.13.XX

ความเห็นที่ 90
สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-03-05 15:08:13 | IP : 183.89.41.XX

ความเห็นที่ 89
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม ด้วยพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย  และพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
ท่านทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักพัฒนา เพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โดย : m.111 | email : | วันที่ : 2012-03-05 09:57:01 | IP : 125.27.112.XX


<< Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Page >>
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
หากต้องการส่งต่อให้เพื่อน ทาง MSN กรุณา copy URL นี้ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยจ๊ะ
หากคิดว่านี่เป็นสิ่งดี ต้องการส่งต่อให้เพื่อนทาง Email กรุณา คลิกที่นี่ ค่ะ
ช่วย ๆ กันโพสข้อความแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ที่มาตั้งกระทู้ด้วยนะคะ
จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะ ๆ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับล่าสุด
    เพื่อนกันตลอดไป < โตโต้ >
    บุญคุณของครู < โตโต้ >
    กอดของเเม่ < โตโต้ >
    ขอ < ผู้ชายไร้นาม >
    รัก... < อาเก๋าคุง >
    คลิกที่นี่ เพื่อดูกระทู้ทั้งหมด

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
 
 
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@jengsud.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

 

Copyright © 2009 www.jengsud.com All rights reserved.